Helpdesk dla małych i średnich firm

Nasza firma zapewnia kompleksowe wsparcie IT dla firm. Oferujemy usługę helpdesk’u dla małych i średnich firm, w ramach której gwarantujemy:

  • wsparcie na miejscu

    Nasi technicy mobilni wysyłani są do siedziby firmy w celu rozwiązania problemu. Takie rozwiązanie stosowane jest w na ogół w przypadkach poważniejszych awarii.

  • pomoc zdalną

    Opcja ta bazuje na systemie TeamViewer, dzięki któremu technik szybko i bezpiecznie łączy się z komputerem klienta. W trakcie rozwiązywania problemu klient może pozostać w stałym kontakcie ze specjalistą. Usługa ta kierowana jest szczególnie do małych i średnich firm, w których stała obecność informatyków jest zbędna. Dzięki pomocy zdalnej możliwe jest otrzymanie wsparcia w dowolnym momencie, niezależnie od miejsca pracy komputera. Rozwiązanie to zapewnia najszybsze usunięcie usterki (technik może zając się problemem natychmiast po odebraniu zgłoszenia).

Helpdesk dla małych i średnich firm jest usługą ryczałtową.

Klient ma prawo do nieodpłatnego usuwania usterek w okresie wyszczególnionym w umowie, pod warunkiem terminowego uiszczenia opłaty ryczałtowej.

W ramach usługi zapewniamy rutynowe wizyty kontrolne, które obejmują m.in. kontrolę oprogramowania i sprzętu oraz wgrywanie aktualizacji.

Jesteś zainteresowany wykupieniem usługi helpdesk dla małych i średnich firm? Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.