Oprogramowanie WAPRO dla małych firm

Oprogramowanie WAPRO dla małych firm to komplet aplikacji wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, księgowość i finanse oraz kadry i płace. Zaletami oprogramowania jest prosta obsługa, intuicyjne menu oraz łatwość instalacji i konfiguracji.

Aby ułatwić wybór najodpowiedniejszego pakietu zarządzania systemy Asseco WAPRO podzielone zostały na linie produktowe przeznaczone dla przedsiębiorstw różnych wielkości. Linie zostały zróżnicowane pod względem liczby modułów oraz funkcjonalności. Rozpoczynając pracę z Asseco WAPRO START, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa można, z łatwością przechodzić na kolejne, bardziej rozbudowane linie.

Zapewniamy możliwość skorzystania z pierwszego szkolenia, w trakcie którego nasi specjaliści zaprezentują sposób obsługi oraz możliwości konkretnego pakietu co znacznie ułatwi oraz przyspieszy proces nauki pracy z programem.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu i serwisie oprogramowania Asseco WAPRO

Oprogramowanie WAPRO dla małych firm – LINIA BIZNES

Linia dedykowana rozwijającym się firmom, zatrudniającym kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy. Wspiera i koordynuje codzienną działalność całego przedsiębiorstwa. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej.

Linia obejmuje komplet aplikacji współpracujących ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych. Współpraca może się odbywać on-line w ramach jednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddziału firmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia współdzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów, pracowników, środków trwałych, urzędów, banków i kursów walut.

Moduł „Księga podatkowa” stosowany jest zamiennie z modułem „Finanse i księgowość”, w zależności od obowiązującego w firmie systemu księgowości. Zawiera w sobie uproszczone moduły środków trwałych oraz kadrowo-płacowych. Moduł „Zarządzanie relacjami z klientami” pozwala usprawnić działania niezbędne do utrzymywania wysokiej jakości kontaktów z kontrahentami.

WF-Analizy BIZNES

Program ten umożliwia tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych i finansowych firmy. Dzięki programowy WF-Analizy możliwe jet przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu.

Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób.

WF-CRM BIZNES

Przeznaczony jest do zarządzania relacjami z klientami. Usprawnia ogrom działań niezbędnych do pozyskiwania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Aplikacja dedykowana jest firmom, w których klient, jego oczekiwania i potrzeby stawiane są w centrum zainteresowania.

WF- CRM tworzy wirtualny i uniwersalny model przedsiębiorstwa. Inteligentne zbieranie historii działań pozwala na uporządkowanie wiedzy o wszystkich sprawach dotyczących konkretnego klienta.

Program posiada przejrzysty, czytelny oraz intuicyjny interfejs. Gwarantuje elastyczność i dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Posiada wbudowany program pocztowy co umożliwia pełne zarządzanie firmową korespondencją. Dla użytkowników korzystających z Microsoft Outlook, WF-CRM zapewnia pełną integrację z tym programem.

WF-Mag BIZNES

To program do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności.Wspomaga sprzedaż poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Dzięki możliwości tworzenia zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie ułatwia analizę przepływu towarowego.

Posiada wbudowany moduł zamówień pozwalający na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe.

WF-KaPeR BIZNES

Księga podatkowa i ryczałt to systemem przeznaczony do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży, prowadzenia uproszczonych płac, ewidencji środków trwałych i rozliczenia samochodów. Program umożliwia obsługę wielu podmiotów gospodarczych. Z powodzeniem może być używany przez biura rachunkowe. Program można wykorzystać do obliczania i drukowania deklaracji podatkowych, rozliczania prywatnych samochodów, emisji dokumentów księgowych i wielu innych.

Program umożliwia:

  • ewidencjonowanie środków trwałych,
  • odliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe,
  • obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WF- FaKir BIZNES

Finanse i księgowość to system przeznaczony do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.

Może współpracować z innymi aplikacjami Asseco WAPRO jako element składowy systemu lub niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

WF-bEST BIZNES

Program WF–bEST przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego.

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są czytelne i przejrzyste. System daje możliwość generowania własnych zestawień dopasownych do potrzeb urzytkownika oraz poprawiania istniejących.

WF-GANG BIZNES

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy. Wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych. Systemem jest elastyczny, dopasowany do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Może być z powodzeniem zastosowany w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.