Oprogramowanie WAPRO dla średnich firm

Oferujemy uniwersalne oprogramowanie WAPRO dla średnich firm. Jest to komplet aplikacji wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, księgowość i finanse oraz kadry i płace. Zaletami oprogramowania jest prosta obsługa, intuicyjne menu oraz łatwość instalacji i konfiguracji.

Aby ułatwić wybór najodpowiedniejszego pakietu zarządzania systemy Asseco WAPRO podzielone zostały na linie produktowe przeznaczone dla przedsiębiorstw różnych wielkości. Linie zostały zróżnicowane pod względem liczby modułów oraz funkcjonalności. Rozpoczynając pracę z Asseco WAPRO START, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa można, z łatwością przechodzić na kolejne, bardziej rozbudowane linie.

Zapewniamy możliwość skorzystania z pierwszego szkolenia, w trakcie którego nasi specjaliści zaprezentują sposób obsługi oraz możliwości konkretnego pakietu co znacznie ułatwi oraz przyspieszy proces nauki pracy z programem.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu i serwisie oprogramowania Asseco WAPRO

Oprogramowanie WAPRO dla średnich firm – Linia PRESTIŻ

Linia PRESTIŻ została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach. Automatyzuje codzienną pracę nawet złożonej organizacji. Wspiera również menedżerów w podejmowaniu decyzji, udostępniając nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet.
Linia obejmuje komplet aplikacji współpracujących ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych. Współpraca może się odbywać on-line w ramach jednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddziału firmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia współdzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów, pracowników, środków trwałych, urzędów, banków i kursów walut.

Mocną stroną linii PRESTIŻ jest zastosowanie środowiska raportującego Crystal Reports, które daje użytkownikowi możliwość samodzielnego budowania wielowymiarowych, hierarchicznych raportów w postaci tabel lub grafik.

WF-Analizy PRESTIŻ

Program ten umożliwia tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych i finansowych firmy. Dzięki programowy WF-Analizy możliwe jet przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu.

Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób.

WF-Mag PRESTIŻ

To program do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności.Wspomaga sprzedaż poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Dzięki możliwości tworzenia zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie ułatwia analizę przepływu towarowego.

Posiada wbudowany moduł zamówień pozwalający na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe.

W linii PRESTIŻ program WF-Mag został dodatkowo wyposażony w moduł produkcji pozwalający na sprawną kompletację produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-FaKir PRESTIŻ

Finanse i księgowość to system przeznaczony do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
Może współpracować z innymi aplikacjami Asseco WAPRO jako element składowy systemu lub niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

WF-GANG PRESTIŻ

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy. Wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych. Systemem jest elastyczny, dopasowany do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Może być z powodzeniem zastosowany w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia, różnorodnych systemach wynagradzania i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.