Zmiany w przepisach VAT od 1 lipca 2015

Z dniem 1 lipca 2015r w życie weszły zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą trzech grup przepisów:

  • - Przepisy o odwrotnym obciążaniu w transakcjach krajowych (VAT odwrócony).
  • - Przepisy o rozliczaniu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
  • - Przepisy dotyczące tzw. towarów wrażliwych.

1. Zmiany w przepisach dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia (VAT odwrócony)

W przypadku stosowania odwróconego podatku VAT to nabywca, a nie sprzedawca towaru zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT.

W przypadku transakcji, których przedmiotem są laptopy, notebooki, tablety, telefony, smartfony i konsole do gier, mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest po przekroczeniu kwoty 20.000zł (jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku przekroczy kwotę 20.000 zł)

Odwrócony VAT dotyczy jedynie dostaw dokonanych od dnia wejścia w życie ustawy i stosowany jest tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest czynny podatnik VAT.

Nabywca (czynny podatnik VAT) w składając deklarację VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zobowiązany jest do wykazania kwoty podatku należnego, która będzie także stanowić kwotę podatku naliczonego.

Nowe przepisy przewidują również wprowadzanie informacji podsumowujących dla transakcji objętych VAT-em odwróconym. Wcześniej ten rodzaj informacji wykorzystywany był był jedynie przy transakcjach unijnych, po 1 lipca 2015 obowiązuje również przy transakcjach krajowych.

Mechanizmem odwrotnego obciążenia zostały objęte m.in. następujące towary:

  • telefony komórkowe, smartfony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier
  • nieobrobione, plastyczne półprodukty z ołowiu, cynku oraz aluminium
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania

2. Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności solidarnej przy sprzedaży tzw. towarów wrażliwych

Od 1 lipca 2015 rozszerzona została lista towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Sa to m.in.: srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, aparaty i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek.

Zróżnicowana też została wysokość kaucji gwarancyjnej zależnie od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy inne wrażliwe towary. Dla podatników dostarczających paliwa podniesiona została minimalna (z 200 tys zł do 1 mln zł) i maksymalna (z 3 mln zł do 10 mln zł).

3. Zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (ulga za złe długi)

Nowe przepisy przewidują możliwość skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.
Odstąpiono również od obowiązku składania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Sprawdź nowe wersje programów Asseco WAPRO, dostosowane do nowych przepisów!