Nowe wersje programów

W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania, firma I-NET dostarcza swoim klientom najbardziej aktualne wersje oprogramowania Asseco WAPRO.
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe dane na temat najnowszych wersji programów:

WF-ANALIZY (wersja 8.10.2)

 • Dodano nową grupę miar dot. sprzedaży za pośrednictwem aplikacji WF-Aukcje.
 • Dodano miary i wymiary dotyczące obrotu towarami na aukcjach internetowych Allegro.
 • Dostosowano program do obsługi nowych komponentów z wykorzystaniem .NET Framework 4.0.

WF-FAKTURKA (wersja 8.10.0)

 • Dodano obsługę terminali płatniczych firmy ELAVON. Pozwala to na automatyczne wysyłanie kwoty do terminala płatniczego podczas zatwierdzania dokumentu.
 • Dodano możliwość wystawiania wielu korekt do jednego dokumentu sprzedaży.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej FAREX Flex DF-01.
 • Dodano kolumnę WYRÓŻNIK na liście kontrahentów.

WF-MAG (wersja 8.10.4)

OGÓLNE
 • Dostosowano program do współpracy z programem WF-Aukcje w wersji 8.10.0.
 • Usunięto komunikat pojawiający się przy ponownym wejściu do programu po awaryjnym zamknięciu programu jeśli nie odnaleziono żadnych niezatwierdzonych dokumentów.
 • Dodano nową wersję modułu e-Poczta w której wprowadzono nową szatę graficzną aplikacji oraz wprowadzono kilka poprawek w działaniu modułu.
 • Zmodyfikowano komponenty wspólne (e-Poczta, e-Dokumenty ,e-Deklaracje), komponenty wykorzystują platformę .NET Framework 4.0 dlatego zalecane jest, aby w środowiskach gdzie jest kilka programów aktualizację wykonać wszystkich programów za jednym razem.
MODUŁ SERWISU
 • Dodano możliwość dodawania operacji dodatkowych na pozycjach kosztorysu zlecenia.
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty zakończenia zlecenia serwisowego.
 • Dodano do zlecenia serwisowego pole Uwagi (1000 znaków).
 • Dodano konfigurację kolumn na oknie zlecenia oraz kosztorysu zlecenia.
 • Dodano możliwość wydruku RW wystawionego do zlecenia serwisowego.
 • Dodano możliwość wystawienia jednej faktury do kilku zleceń serwisowych.
 • Dodano możliwość sumowania kosztów z kosztorysu części.
 • Powiększono opis zleceń do 1000 znaków.
ZAMÓWIENIA
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy "Weryfikuj zgodność formy i terminu płatności" o wartość "Nie".
 • Dodano przenoszenie adresu dostawy podczas wykorzystania funkcji kopiuj zamówienie do magazynu.
 • Dodano przeliczanie cen na zamówieniu kiedy zmieniona zostanie waluta z PLN na walutę obcą, do której nie został uzupełniony kurs (przelicznik = 1) a następnie zmieniony zostanie kurs dla tej waluty.
 • Dodano przeliczanie cen po zmianie waluty na zamówieniu analogicznie jak dla dokumentów handlowych.
 • Dodano znacznik w zamówieniach jakiego dokumentu handlowego oczekuje klient (brak, faktura, paragon).
DOKUMENTY
 • Rozszerzono kolumnę z numerem dokumentu w listach szczegółów na oknie dokumentów handlowych.
 • Dodano parametr pozwalający ukryć kurs na fakturze walutowej korygującej.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy "Blokuj dokument handlowy po wydruku" o wartość "Tak i wymuszaj duplikat".
 • Zmieniono aby na wydruku WNT pole Data dostawy/wykonania usługi drukowała się na podstawie pola Data przyjęcia.
KONTRAHENCI
 • Dodano w konfiguracji firmy dodatkowe zmienne pozwalające wprowadzić w URL do śledzenia kontrahenta adresu firmy.
 • Zmodyfikowano domyślny sposób prezentowania mapy w funkcji lokalizacji kontrahenta aby wykazywała trasę od firmy do wybranego adresu do lokalizacji.
 • Dodano możliwość słownikowania pola Wyróżnik w kontrahencie.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w polu kod pocztowy kontrahenta z wykorzystaniem znaku % oraz _ , które pozwalają wyszukiwać % jako dowolny ciąg znaków a _ jako dowolny jeden znak.
 • Poprawiono funkcję pobierania danych kontrahenta z GUS, tak aby w przypadku braku ulicy wstawić w to pole nazwę miejscowości.
 • Dodano w drzewie filtrów gałąź "Dodano z aukcji" - prezentujących kontrahentów zaimportowanych przez program WF-Aukcje.
 • Dodano w edycji kontrahenta pole Login allegro dla kontrahentów importowanych z aukcji Allegro.
 • Dodano kolumnę login allegro w kartotece kontrahentów oraz filtr pod klawiszem F8.
WYDRUKI
 • Wykonano restylizację wydruków poprawiających ich czytelność oraz estetykę.
GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodano zmienną $Raport_NazwaRaportuPDF do wprowadzenia własnej nazwy pliku przy zapisanie do PDF.
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 • Ukryto w oknach programowania kolektora i kasy fiskalnej produkty zablokowane.
 • Zoptymalizowano współpracę wagi CAS AP-1 z programem.
 • Zoptymalizowano współpracę drukarki Farex Flex DF-01 podłączonej po USB. Drukarka przechodziła w tryb uśpienia po ok 5 minutach co mogło powodować komunikat o błędzie przy drukowaniu kolejnego paragonu.
 • Dodano obsługę drukarki EMAR Temp 3 po sieci LAN.

WF-KAPER (wersja 8.10.4)

 • Dodano deklaracje podatkowe:
  • PIT-28 wzór 19 - Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  Wersje elektroniczne deklaracji zostaną dołączone po opublikowaniu wzorów przez Ministerstwo Finansów.
 • Konwerter z DOS - dostosowano do najnowszych struktur wersji dla Windows

WF-FAKIR (wersja 8.10.4)

 • Zaktualizowano moduł e-Poczty, w którym zmieniona została szatę graficzną oraz usprawniono działanie modułu;
 • Zaktualizowano komponenty wspólne, w tym e-Poczta, e-Dokumenty, e-Deklaracje, komponenty wykorzystują obecnie platformę .NET Framework 4.0 dlatego zalecamy, aby w środowiskach gdzie pracuje kilka programów Asseco WAPRO przeprowadzić jednocześnie aktualizację wszystkich programów.

WF-GANG (wersja 8.10.2)

 • Zaktualizowano komponenty wspólne, w tym e-Dokumenty, e-Deklaracje;
 • komponenty wykorzystują obecnie platformę .NET Framework 4.0

WF-BEST (wersja 8.10.0)

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zaktualizowano komponenty wspólne, w tym e-Dokumenty, e-Deklaracje, komponenty wykorzystują obecnie platformę .NET Framework 4,0

WF-CRM (wersja 8.10.2)

 • Dostosowano program do współpracy z produktami Asseco WAPRO w wersji 8.10.0